Over bijtellingen

Als je een (lease)auto van de zaak rijdt en naast het zakelijk gebruik deze ook voor privédoeleinden gebruikt krijg je te maken met fiscale bijtelling. Bijtelling is een fictief bedrag dat betaalt moet worden voor het privégebruik van de zakelijke auto. Bijtelling is alleen van toepassing indien er meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruik gemaakt wordt van de auto van de zaak. Overigens dient door middel van een sluitende kilometeradministratie bij de fiscus te worden aangetoond dat er minder dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden.

Bij de aangifte inkomstenbelasting vermeld je de fiscale waarde en het bijtellingspercentage dat op de auto van toepassing is. Dit bijtellingsbedrag zorgt ervoor dat het belastbare inkomen stijgt. De belastingdienst heft vervolgens over het belastbare inkomen de inkomstenbelasting. De hoogte van het belastingbedrag is dan afhankelijk van de belastingschijven waarin het inkomen valt. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de hoogte van het bijtellingsbedrag er voor zorgt dat men in een hogere belastingschaal terecht komt waardoor er een hoger belastingpercentage moet worden afgedragen.

De hoogte van het bijtellingspercentage van de (lease)auto wordt jaarlijks door de overheid bepaald en geldt dan voor alle tenaamgestelde voertuigen in dat kalenderjaar voor een periode van 60 maanden. Het bijtellingspercentage is dus gekoppeld aan de tenaamstellingsdatum van de desbetreffende auto. De bijtellingspercentage geldt over de cataloguswaarde van de auto en niet over de aanschafwaarde van de auto.

Bijtelling op basis van datum 1e tenaamstelling van de auto:

2021

22% Benzine/Diesel/Plug-in hybride

12% Elektrisch (tot cataloguswaarde € 40.000 , daarboven 22%)

12% Waterstof

2020

22% Benzine/Diesel/Plug-in hybride

8% Elektrisch (tot cataloguswaarde € 45.000, daarboven 22%)

8% Waterstof

2018 – 2019

22% Benzine/Diesel/Plug-in hybride

4% Elektrisch (tot cataloguswaarde € 50.000, daarboven 22%)

4% Waterstof

Berekening van het netto bijtellingsbedrag

De uitkomst van het bijtellingspercentage van de catalogusprijs is het bedrag dat bij uw inkomen wordt opgeteld, het bruto bijtellingsbedrag. De berekening van het netto bijtellingsbedrag is afhankelijk van de belastingschijf waar u op basis van uw inkomen in valt.

Hieronder worden de 2 schijven weergegeven:

37,1% over € 0 t/m € 68.508

49,5% over € 68.509 en meer

Rekenvoorbeeld

Catalogusprijs € 25.000

Tenaamstelling 2021 en 22% bijtelling

Bruto jaarsalaris € 30.000 

Belastingschijf 37,1%

22% van € 25.000 = € 5.500

37,1% van € 5.500 = € 2.040

Dus de netto bijtelling bedraagt € 2.040 per jaar of te wel € 170 per maand.

Scroll naar boven